Minecraft Education Edition สอนอะไร และทำไมต้องเรียน

Is Minecraft Educational & Good for Kids? | Benefits of Learning & Playing

Minecraft Education Edition เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆในการสอน Computer Science สำหรับเด็กเพราะเหตุผลดังนี้: 

 

  1. สภาพแวดล้อมที่น่ามีส่วนร่วมและคุ้นเคย: Minecraft เป็นเกมส์ที่มีความนิยมในหมู่เด็กๆ การใช้ Minecraft Education Edition เป็นเครื่องมือในการสอน Computer Science จะเป็นการช่วยยกระดับความสนใจและการอยากมีส่วนร่วมในตัวของพวกเขา และยังให้สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและสนุกที่จะผลักดันตัวนักเรียนให้มีส่วนร่วมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  2. การเรียนรู้แบบลงมือทำ: Minecraft Education Edition เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือทำ พวกเขาสามารถ สร้าง, เปลี่ยนแปลง และทดลองกับองค์ประกอบต่างๆในเกมส์ ตัวอย่างเช่นการสร้างสิ่งก่อสร้าง, วางระบบกลไก และ ออกแบบวงจร redstone วิธีการเข้าถึงเชิงโต้ตอบที่ใช้ได้จริงนี้ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Computer Science ได้ลึกมากขึ้น

  3. การคิดแบบคอมพิวเตอร์: Minecraft Education Edition ส่งเสริมความสามารถในการคิดแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Computer Science นักเรียนจะได้ผึกความสามารถเช่นการแก้ปัญหา, การคิดแบบเป็นขั้นตอน, การจดจำรูปแบบ และการหาเหตุผลเชิงตรรกะในเวลาที่ต้องจัดการกับความท้าทายภายในเกมส์ ความสามารถเหล่านี้สามารถส่งถ่ายต่อไปและนำไปใช้ได้ทั้งในขอบเขตุของ Computer Science และ อื่นๆ

  4. การโปรแกรมและการโค้ด: Minecraft Education Edition ได้นำเสนอ feature ที่เรียกว่า “Code Builder” ที่ได้รวมเอาแพลตฟอร์มการโค้ดอย่างเช่น Scratch, MakeCode, หรือ JavaScript มาไว้ในเกมส์ นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดของการโปรแกรมและฝึกฝนการโค้ดด้วยการเขียนชุดคำสั่งเพื่อควบคุมสิ่งของ, สร้างระบบอัตโนมัติ หรือ ทำ mini-games ใน Minecraft ประสบการณ์ลงมือเขียนโค้ดเองจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

  5. การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน: Minecraft Education Edition รองรับโหมดการเล่นแบบผู้เล่นหลายคน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน, แบ่งปันความคิด และแก้ปัญหากันเป็นทีม การร่วมมือกันทำโปรเจคโค้ดหรือ โจทย์การสร้างใน Minecraft จะสั่งสมการทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร และการเรียนรู้จากเพื่อน    ซึ่งเป็ความสามารถที่สำคัญที่ต้องใช้ใน Computer Science และชีวิตจริง

  6. ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา: Minecraft Education Edition ได้ให้สภาพแวดล้อมแบบ Sandbox ซึ่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งก่อสร้างของตัวเอง, แก้ปริศนา และสร้างระบบที่ซับซ้อนโดยใช้ระบบการสร้างเป็น block ของ Minecraft ซึ่งนี่จะส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม และการหาหลายๆคำตอบให้กับปัญหา ซึ่งเป็นด้านที่สำคัญของ Computer Science

  7. การเชื่อมต่อกับโลกความเป็นจริง: Minecraft Education Edition ช่วยให้นักเรียนได้เห็นแนวคิดในโลกความเป็นจริงของ Computer Science พวกเขาวามารถสำรวจหัวข้ออย่างเช่น สถาปัตยกรรม, การวางผังเมือง, วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างและจำลองสถานการญ์ต่างๆในเกมส์ ซึ่งนี่จะช่วยให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจว่า Computer Science มีความสำคัญอย่างไรในแต่ละอุตสาหกรรม

 

  1. การเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและความเท่าเทียม: Minecraft Education Edition มีภาพที่หน้าสนใจและเข้าถึงได้ซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมการเรียน อีกทั้งยังรองรับการเรียนหลากหลายรูปแบบทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปทีละก้าวได้ด้วยตนเองและเข้าหาความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ Interface ที่ใช้งานง่ายและ feature ช่วยเหลือทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับนักเรียนทุกคนแม้จะมีภูมิหลังต่างกัน 

 

การใช้ Minecraft Education Edition เป็นสื่อกลางเพื่อการเรียนรู้ Computer Science นักเรียนจะสามารถพัฒนาการคิดแบบคอมพิวเตอร์, ความรู้ด้านการโปรแกรม, การแก้ไขปัญหา, การร่วมมือกัน และความคิดสร้างสรรค์ในวิธีที่น่าสนใจและดื่มด่ำกับมัน เป็นสพานที่จะเชื่อมรำหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ทำให้แนวคิดของ Computer Science จัยต้องได้และนำไปใช้ได้จริงใจชีวิตประจำวันมากขึ้น